The wait

Glede, spenning, entusiasme og drøm på den ene siden. Stress, redsel, panikk og nervøsitet på den andre. Hodet er svidd av forventninger og ideer om fremtiden og det ukjente som ligger fremover. Hvem kommer jeg til å møte, hva kommer jeg til å oppleve, hva kommer jeg ti å lære? Spørsmålet som opptar meste av dagen min er hva kommer til å endres? Tiden går uendelig sakte, samtidig som den flyr forbi. 17 dager igjen..

Time, again

4 thoughts on “The wait

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s