About – flying from the nest

Why fledge13.wordpress.com? I only get to choose my blog name once, so obviously the name had to have some meaning to it, as it’s going to be sticking to me for a while. The definition of the word fledge, in my opinion, summarises what this blog is about quite well. Fledge –  Acquire the feathers necessary for flight or independent activity and to leave the nest.

So Hellu! My name is Eleanor, a 19 year old girl who’s created this blog in what would be the start of her life outside the nest. The blog is a sort of open diary where I write about my thoughts and experiences in what will be “the real world”. During the summer of 2013 I’ll be moving from my dear home in Norway to England where I shall be studying at UEA in Norwich. I’m going to be moving out and being my own person in this big new world, but I’m far from ready to survive in this wilderness. There will probably be a good mixture of feelings described in this journey: joy, stress, curiosity, freedom, home-sickness and much more (bear with me). For those of you I hope read my blog are of course friends, family and loved ones. One of my biggest fears is that I’ll lose you all because I’m travelling away and you no longer know what’s happening in my life anymore so that eventually we lose contact and grow apart.

When it comes to the actual writing, I haven’t decided on English or Norwegian yet as this is a confusing issue for me. I’m British from a British background, but have lived in Norway all my life, and in that regard I feel therefore both Norwegian and English. Thus, there will probably be a mixture of both languages on this blog. Enjoy 😀

//norsk

Hvorfor fledge13.wordpress.com? Bloggnavn får man bare velge en gang, så navnet måtte ha litt betydning når det skal bli med meg så lenge. Betydningen av ordet fledge synes jeg oppsummerer hva denne bloggen handler om ganske bra. Fledge- Acquire the feathers necessary for flight or independent activity and to leave the nest.

Så hei! Mitt navn er da Eleanor, en 18 år gamme jente som har opprettet denne bloggen ved starten av sitt liv utenfor redet. Bloggen skal være en slags åpen dagbok der jeg skriver om mine tanker og opplevelser i det som vil være nå “den voksne verden”. I løpet av sommeren 2013 skal jeg flytte fra mitt kjære hjem i Norge til England der jeg skal studere ved UEA i Norwich. Jeg flytter ut og er min egen person i en stor og åpen ny verden, men jeg er langt i fra lært og klar til å overleve i dette villmarkedet. Det blir nok en del blandede følelser beskrevet i denne reisen; skrekk, glede, stress, nysgjerrighet, frihet, hjemlengsel, og mye mer (håper dere holder ut med meg). For de jeg håper leser denne bloggen er de jeg ønsker skal være med på alt dette er selvfølgelig venner, kjære og familie. En av mine verste frykter at jeg skal miste dere fordi jeg reiser bort og dere ikke vet hva som skjer i livet mitt slik at vi til slutt vokser fra hverandre og mister kontakt.

Når det gjelder selve skrivingen har jeg ikke bestemt meg for å skrive på engelsk eller norsk enda for dette er et forvirrende tema for meg. Jeg er selv britisk fra britisk familie, men er oppvokst i Norge. Sånn som jeg føler det er jeg både engelsk og norsk, så det blir nok en blanding av de to språkene på denne bloggen.

2 thoughts on “About – flying from the nest

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s